In memoriam Lenhossék Mihály (1863-1937)

Akár híres gordonka művész is válhatott volna belőle, de erősebb volt benne az orvoslás iránti vágy. Élete és munkássága igazolta döntése helyességét. Az anatómia, az embertan és a fejlődéstan egyik legkiválóbb mestere, kutatója volt Lenhossék Mihály.

Lenhossék Mihály | Pulzus 2000 ;   Más-Kép Kft. | Bákonyi, Á.
Nagy magyar orvosok

1863 agusztus 28-án született Budapesten, nagy tiszteletnek örvendő tudósfamiliában. Nagyapja, Lenhossék Ignátz kötelezővé tette a himlő elleni védőoltást, atyját Lenhossék Józsefet kutatásaiért a párizsi Monython dijjal jutalmazták, ami a mai Nobel-díjnak felel meg. Nem csoda hát, hogy a legifjabb Lenhossék is folytatta a családi hagyományokat. Tizenhárom éves korában találkozott korának leghíresebb orvosaival (Virchow, Broca) és ennek a találkozásnak a hatása volt a végső lökés az orvosi pálya felé.

A kezdetektől fogva az elméleti tárgyak érdekelték, közülük is legjobban az anatómiához vonzódott. 1883-ban szerezte meg orvosi oklevelét. Már diák korában leközölték egyik-másik munkáját az Orvosi Hetilapban. 1886-tól apja mellett tanársegédként dolgozik, majd huszonöt éves korára anatómiából megszerzi egyetemi magántanári képesítését. Atyja hirtelen halála után Bázelbe utazik.

Sértődöttség van benne, mert fiatal kora miatt nem őt, hanem Thanhoffer Mihályt nevezik ki apja megüresedett helyére. Itt azonban gyógyírt talál bajaira: a híres Kollmann professzor mellett dolgozhat, s miután újra elnyeri magántanári címét, egy év elteltével nyilvános rendkívüli tanárrá nevezik ki. Kollike professzor meghívására a würzburgi egyetemen kezd dolgozni prosectorként. Sajnos azonban itteni munkáját megfertőzi az egyetem maradi, gőgös professzorainak pusmogása, rosszízű megjegyzései, így távozni kényszerül. 1895-ben érkezik Tübingenbe, ahol végre megtalálja számításait. Froriep professzorban őszinte barátra lel és a helyiek is annyira megkedvelik, hogy a híres Baumgarten és Döderlein kamarazenekarban is muzsikálhat.

Távollétének tíz esztendeje alatt nemzetközi hírnévre tett szert. Noha érdeklődése nagyon széleskörű volt, munkájának nagy részét az idegrendszer kutatására fordította és ez volt az a terület amivel az elismerést és a megbecsülést kivívta magának. A neurontan területén is prominens személyiségnek számított, munkássága újabb és újabb kutatások kiindulópontjául szolgált, így járulva hozzá az ingerületvezetés helyes felismeréséhez.

1900-ban tér haza az egyetemi kar egyhangú kérésére, s ettől kezdve több mint három évtizeden keresztül nevelte és tanitotta az orvostanhallgatókat. Tanári működése során olyan tanítványokat nevelt mint Szily Aurél, a későbbi miniszter, vagy Verzár Frigyes bázeli élettan professzor.

Minden alkalommal hangoztatta az orvosi etika és hivatástudat fontosságát. 1905-től 1923-ig vezette az Orvosi Hetilapot. 1935-ben vonult nyugalomba és 1937 január 26-án halt meg 74 évesen tüdőgyulladásban.

Orvosi eredményein kívül gondolkodásmódja is maradandó. Humanizmusát mindenki jól ismerte és egyike volt a legjelentősebb hazai Darwinistáknak. Nem fogadta el korának elterjedt nézetét, miszerint a háború az emberiség biológiai küzdelme. A háború szerinte nem az ember állati ösztöneinek megnyílvánulása, hanem éppen az embert az állat fölé emelő, hatalmasan fejlett agyveleje által felfokozott értelmének és fölényes szellemi erőinek szomorú mellékterméke.

Sokan mélyen gyökeredző humanizmusa és a külhonban töltött hosszú évek miatt félreismerték és rossz hazafinak tartották. Talán nem hallották tőle: "Sivár lélek az, akiben az összetartozásnak ez az érzéke hiányzik, aki nem hordja szívén a haza haladását, boldogságát dicsőségét, akinek lelkét közönyösen hagyja a nemzet öröme és balsorsa".

| Lenhossék Mihály
2002-08-02 16:20:24


Hogyan halt meg Nagy Sándor?

Egy új-zélandi tudós úgy véli, megfejtette Nagy Sándor halálának több mint 2300 éves rejtélyét. Katherine Hall, a Dunedini Orvostudományi egyetem oktatója, gyakorló ...


150 éves a Lipót

A budai Lipótmezőn százötven éve, 1868. december 6-án adták át az Országos Tébolydát, amely különböző elnevezésekkel 139 évig működött ott, ezért vált a Lipó...


Kaáli professzor aranydiplomás

Ünnepélyes keretek között pénteken a Szegedi Tudományegyetemen aranyoklevelet kapott Dr. Kaáli Nagy Géza, "50 éven át kifejtett értékes szakmai tevékenységének elism...


Kémiai Nobel-díj – irányított evolúció

Az evolúciós folyamat nemcsak élőlényekben mehet végbe, hanem akár kutatók által irányított módon úgy is, hogy kiragadják egy élőlény génjét és azt irányított...


Orvosi Nobel-díj 2018

A rákkutatás területén elért eredményeiért két tudós, James P. Allison és Hondzso Taszuku kapja az idei orvosi-élettani Nobel-díjat - jelentették be hétfőn a stockho...


hirdetés