Orvosi Nobel-díj - 1910

A természettudósok, írók és az emberiség békéjéért harcolók legmagasabb kitüntetése a Nobel-díj.Ezt minden év decemberében, az alapító halálának évfordulóján osztják ki Stockholmban.

orvosi, Nobel-díj, biokémiai, folyamat, Nobel-díj | Gyógy-ír   Kisalföld

A tizedik alkalommal kiadott már a legjobb szakembernek a tudományos haladásnak elkötelezett, fiatal gyakorló orvost tartották orvosi Nobel-díjat Albrecht Kossel német orvos, biokémikus, heidelbergi egyetemi tanár kapta "elismerésül azért a munkásságért, amellyel a fehérjék és nukleinsavak kutatása révén a sejtkémiai ismereteinket gyarapította."

A XIX. század második felében már sokat tudtak az emberi szervezet működéséről. Vezető tudományágazat lett a kísérleti élettan, mely a fizikai és kémiai élettani kutatásokat végezte. Mind több betekintést sikerült kapni az egyes szervek működésébe, s rögzíteni tudták a normálistól való eltérést, vagyis a kórosat. Míg a század elején még az idős, tapasztalt orvos számított a legjobb szakembernek, most Rudolf Virchow a század közepén megalkotja a "sejtkórtan" fogalmát, a sejtek kóros működését tartja a betegségek alapjának, s ezzel a figyelmet a sejtbiológia felé tereli. A tudósok rávilágítanak arra, hogy a szervek nemcsak elbontani képesek a bevitt tápanyagokat, hanem új vegyületeket képesek szintetizálni.

Albrecht Kossel mindenekelőtt a szövetek és sejtek biokémiai folyamataival foglalkozott. A biokémia az élő szervezetek összetételét, sajátos kémiai tulajdonságait, az élő anyagban végbemenő kémiai folyamatokat vizsgáló tudomány. Kossel munkássága elsősorban a fehérjék és azok alkotóelemeinek, a lebontott és szintetizált kémiai anyagoknak, valamint a sejtfehérjékhez kapcsolódó nukleinsavak vizsgálatára terjedt ki. Munkásságához fűződik a peptonok, histonok, protaminok, nukleinek kémiai jellegének feltárása. Két munkatársával együtt írt főműve a kétkötetes "Az emberi test szövetei és mikroszkópos vizsgálatuk" 1889-ben, illetve 1891-ben jelent meg. A sejtek kémiai összetevőiről és a sejtek által végzett biokémiai tevékenységről teljesen újszerű megállapításokat tett.

Kossel egyik előadását az atomok térbeli elrendeződésének kérdésével kezdte. Ezzel óriási feltűnést keltett és nagy lépést tett a molekuláris folyamatok megértése terén. Kossel professzort, aki 1910-ben Nobel-díjban részesült, a molekuláris biológia előfutárának tekinthetjük.

| orvosi, Nobel-díj, biokémiai, folyamat
2002-07-29 11:01:48

Web Design & Development Prowebshop