Orvosi Nobel-díj, 1962 - A kettős spirál felfedezése

1962-ben a brit Francis Crick biokémikusnk, az Angliában kutató USA-beli James D. Watson biokémikusnak és az új-zélandi származású angol biofizikusnak, Maurice Wilkinsnek ítélték az orvosi-élettani Nobel-díjat a nukleinsavak molekuláris szerkezetének felfedezéséért, valamint annak felismeréséért, hogy azok az élő szervezetben az információátadás (átöröklés) szempontjából jelentősek.

Francis Crick 1916-ban született Northamptonban, londoni egyetemen tanult és Cambridge-ben doktorált. A II. világháborúban részt vett a radarkutatásban, 1949-től a molekuláris biológiával kezdett foglalkozni.

James D. Watson 1928-ban született Chicagóban, itt végezte tanulmányait, zoológusi diplomát szerzett. Figyelme a genetika és a mikrobiológia felé fordult, doktori disszertációját a röntgensugaraknak a baktériumok vírusaira gyakorolt hatásáról írta. Ösztöndíjasként került Angliába, ahol molekuláris biológiával foglalkozott.

Maurice Wilkins 1916-ban született Új-Zélandon. Hatéves kora óta Angliában élt. Cambridge-ben tanult fizikát, majd doktorátust szerzett a foszforeszcencia (amikor a foszforeszkáló anyag atomjai fényelnyelés által gerjesztett állapotba, majd a gerjesztési energia kisugárzása közben újra alapállapotba jutnak) és a lumineszcencia (hőhatásra bekövetkezett foszforeszcencia) tárgyköréből. A II. világháborúban radartechnikával és egyes uránizotópoknak atomhasadás céljára való felhasználásával foglalkozott. 1945-től biofizikai kutatásokat kezdett, s néhány év múlva a nukleinsavak elismert kutatója lett.

Mindhárom kutató a brit tudományos élet keretein belül működött, s érdeklődési területük egyaránt a nukleinsav, az alapvető genetikai anyag szerkezetének kutatása volt. A nukleinsavak elsődleges szerkezetét már más kutatók kidolgozták, de hiányzott a DNS- (dezoxiribonukleinsav, a sejtmagban lévő örökletes anyag) óriásmolekulák finomszerkezeti képe. Ennek vizsgálatára a hagyományos módszerek nem voltak elégségesek, új módszerekre volt szükség. Az óriásmolekulák tanulmányozására alkalmas módszer a röntgendiffrakciós vizsgálat lett. Wilkins ezzel a módszerrel, vagyis a röntgensugarak eltérítésével derítette fel a DNS szerkezetét. Watson és Crick pedig többszöri próbálkozás után, a szerkezeti és kémiai ismeretek birtokában, a röntgentechnika felhasználásával 1953-ban megállapították, hogy a DNS szerkezete kettős spirál, s erről egy modellt is készítettek. (Watson ekkor 25 éves volt.)

Felfedezésükkel az évszázad egyik legnagyobb tudományos tettét vitték véghez. Az általuk inspirált kutatások száma óriási lett. "Robbanást idéztek elő a biokémiában, mely átalakította a tudományt" - írta róluk Sir Lawrence Bragg, a neves brit tudós.

1962-ben a felfedezést Nobel-díjjal jutalmazták.

1968-ban Watson Kettős spirál címen nagy hatású könyvet írt a tudományos felfedezés körülményeiről, próbálkozásaikról, s egyben korhű képet ad a brit tudományos világról, a tudósok hétköznapjairól. "Könyvem - remélem - megmutatja: a tudomány ritkán halad nyílegyenes úton, amint a laikus képzeli. Botladozásai (olykor éppen hátrafelé) sokszor nagyon is emberiek, s fontos szerepet játszanak bennük a személyek meg a kulturális hagyományok" - írja Watson. A könyv néhány fejezetét Szent-Györgyi Albert magyar tudós amerikai otthonában írta. Magyarországon a könyv 1972-ben jelent meg, s a világ számos nyelvére lefordították.

A három tudós a Nobel-díj után is jelentős felfedezéseket tett: Crick a genetikai kód kutatásával foglalkozott, elméletet állított fel arról, hogyan vezérli a DNS nitrogéntartalmú bázisainak sorrendje az aminosavak fehérjékké és enzimekké való épülését. A Harvard Egyetem professzora lett.

Watson 1961 óta szintén a Harvard Egyetem professzora, s elsősorban a ribonukleinsav (RNS) szerepét kutatta a fehérjeszintézisben. Ő a modern biológia egyik ma élő legnagyobb tudású, legeredményesebb művelője.

Wilkins még néhány évig a DNS tulajdonságaival foglalkozott, sokat tett az RNS szerkezetének felderítéséért, majd áttért az idegrendszer szerveződésének és működésének kutatására.

| orvosi, Nobel-díj, DNS, kettős, spirál, nukleinsav, átöröklés, információ-átadás
2002-07-29 11:33:37
hírdetés
hirdetés

Web Design & Development Prowebshop