Lesz Idős Orvosok Háza!

A budakeszi ingatlanon jelenleg két építmény található. Az egyik egy felújításra szoruló Svábháznak nevezett villa, amely műemléki védettséget élvez, és majdan az Idős Orvosok Háza üzemeltetéséhez szükséges irodai és kiszolgáló funkcióknak ad majd otthont. A másik egy kétemeletes, toldozott-foltozott régi kórházi épület, amely esetleges felújítás után sem lenne alkalmas az idősek ellátására. A bontás után tehát új, a célnak megfelelő épületet kell kialakítani.

| Magyar Orvos 2002 ;10(11):19-19   Melánia Kiadó | Nagy, A. L.
Bodnár Ákostól, a MOK titkárától megtudtuk, a jelenlegi elképzelések szerint 30 lakóegységből álló épület vagy épületek tervezésére, majd kivitelezésére kap megbízást a majdani tervező, akit nyílt pályázaton szándékoznak kiválasztani. A lakóegységek mintegy felében önmaguk teljes körű ellátására képes idős orvosok kapnának helyet, ezekhez garázs is tartozna. A fennmaradó helyeken pedig az önellátásra nem képeseket, a mozgásukban korlátozottakat, illetve a folyamatos ápolásra szorulókat helyeznék el. A lakóegységek alapterülete is változó, illetve változtatható lenne, hiszen a jelenlegi szándékok szerint házaspárok, illetve testvérek élhetnének együtt (más hozzátartozók semmiképpen, hiszen élethosszig tartó, nem örökölhető bérleti jogviszonyról van szó.)

A majdani otthonok létrehozásának előkészítésén fáradozók nagyban számítanak a MOK-nál már előzetesen, elkötelezettség nélkül érdeklődő mintegy 50 idős orvos közül kiválasztásra kerülő 30 első lakó együttgondolkodó segítségére.

Az KVI-vel kötött szerződés szerint az Idős Orvosok Házának 2004. december 31-ig meg kell kezdenie működését. Az egyik legsúlyosabb, és igen gyorsan megoldásra váró probléma tehát az építkezéshez, felújításhoz és az otthonok berendezéséhez szükséges több százmilliós nagyságrendű összeg előteremtése. Ennek jelentős hányadát minden bizonnyal a majdani "első fecskék" kell majd összeadják, és egy részét bizony bizalmi alapon, tehát jóval a majdani beköltözés előtt. A szervezők számítanak a MOK-kal munkakapcsolatban lévő bankok hosszú lejáratú, kedvezményes hiteleire is.

A platán- és fenyőfákkal benőtt ősparkban sok mindent nem kell megépíteni, hiszen adottságai ideálisak: 100 méteren belül nagy élelmiszerbolt, továbbá templom található, valamint a Moszkva térig közlekedő busz megállója. A mosatást, főzést, továbbá a betegellátást a közelben található országos Orvosi Rehabilitációs Intézet vezetői készséggel felajánlották, továbbá megállapodás született már arról is, hogy a még munkaképes idős orvosok részt vállalhatnak az OORHI napi betegellátó munkájából. A parkból könnyen kihasítható lesz egy olyan terület is, ahol az idős lakók kedvükre kertészkedhetnek majd.

Az Idős Orvosok Házának majdani működtetésére már most gondolni kell. A MOK elnöksége úgy döntött, hogy egyik kft.-jét fogja e célra átalakítani. Ennek vezetésében nyilvánvalóan szerepet kapnak a hajdani kezdeményezők, Karlinger Kinga és Bodnár Ákos, valamint a MOK jogi tanácsadói. Az elvi döntéseket egy kuratórium hozza majd meg, amelynek feladata lesz, hogy a jelentkezők közül kiválassza a leendő lakókat. Ebben a kuratóriumban bizonyára meghatározó szerepet kapnak majd a MOK illetékes bizottságainak, például a nyugdíjasok ügyeivel foglalkozó, és az érdekvédelmi bizottságok, továbbá a Magyar Orvosokért Alapítvány kuratóriumának delegáltjai.

A MOK távlati terve, hogy később, a budakeszi otthon mintájára az ország több pontján - elsősorban az orvosegyetemek vonzáskörzetében - újabb Idős Orvosok Házát létesítsen.

NAL

Részletek az aláírásra váró vagyonkezelői szerződésből.

Vagyonkezelői szerződés, amely létrejött egyrészről a magyar állam részéről a tulajdonosi jogok gyakorlását ellátó Kincstári Vagyonkezelési Igazgatóság (KVI), más részről a Magyar Orvosi Kamara (továbbiakban Vagyonkezelő) között az alábbi feltételek szerint

- A szerződést a KVI és a Vagyonkezelő azzal a céllal köti, hogy a Vagyonkezelő állami feladatként Idős Orvosok Otthonát alakítson ki a vagyonkezelésébe került ingatlanból...

- A szerződés tárgyát képezi a magyar állam tulajdonában lévő Budakeszi 1363. hrsz., a természetben a Budakeszi, Erdő u. 8. szám alatti Szanatórium elnevezésű, összesen 3838 négyzetméter területű ingatlan, amelynek forgalmi értéke 123 millió forint.

- A vagyonkezelői jog a jelen szerződés aláírásának napján keletkezik, és határozatlan időre szól.

- A vagyonkezelési jogot a felek rendes felmondással megszüntethetik, a felmondási idő 6 hónap.

Aláírók: dr. Molnár Zoltán főigazgató a KVI, és dr. Kupcsulik Péter elnök a MOK részéről.

A magukra maradt idős orvosok problémáját mintegy 5 évvel ezelőtt Karlinger Kinga, a MOK titkára vetette fel, és írta le a Magyar Orvosban. Többen felfigyeltek erre az írásra, amely a szerzőhöz illetve a szerkesztőséghez érkezett számos olvasói levél tanúsága szerint igen sokakat, súlyosan érint. Ekkor született meg az Idős Orvosok Házának gondolata. Az 1998-ban megtartott éves küldöttközgyűlésen Karlinger Kinga ismét szóba hozta, és a MOK feladatának nevezte az otthon létrehozását. A feladat megvalósítására Bodnár Ákos, az akkor még aktív nyíregyházi sebészfőorvos jelentkezett, aki a fentebb említett cikkre reagálva már korábban felvette a kapcsolatot Karlinger Kingával. Később - már nyugdíjasként - a MOK titkárává választották, és az elnökségtől feladatul kapta a tervek kidolgozását, majd végrehajtását.

Indítékairól szólva elmondta, mint egyházi vezetőnek feltehetően nagyobb a szociális érzékenysége az átlagnál. Ennek jele, hogy kedvelt szabadidős elfoglaltsága a MOKREG adatainak böngészése, az átlagtól eltérő adatokból az egyéni sorsok kibontása. Ilyen munkálkodás során bukkant például egy 90 évesen még aktívan dolgozó sátoraljaújhelyi orvosra, de 42 évesen nyugdíjazott kollégára is. Bodnár Ákos meggyőződése, hogy a MOK egyik feladata, hogy az ilyen és hasonló extrém helyzetű kollégákat felkeresse, körülményeiket megismerje, és számukra segítséget ajánljon, ha az szükséges.

|
2002-11-21 18:08:14
hirdetés

Web Design & Development Prowebshop