Példaképeink nyomában - új feladataink küszöbén*

Mindenek előtt engedjék meg, hogy hálás szívvel köszönetet mondjak a Magyar Higiénikus Társasága Vezetőségének és tagságának, hogy a Fenyvessy-emlékérem-re méltónak talált.

Ezzel a kitüntetéssel nemcsak az én munkásságomat ismerték el, hanem a munkatársaim tevékenységét is. Köszönöm egykori és jelenlegi munkatársaimnak, az országos intézetek szakembereinek, kollégáimnak azt, hogy az emlékérem elnyerését szakmai munkában való együttes részvételükkel segítették.

Az 50 évvel ezelőtt, 1954. március 14-én megjelent Orvosi Hetilapban Dabis László Fenyvessy nekrológja a következőket írta:

"Fenyvessy Bélát az elmúlt hetekben 81 éves korában ragadta el tőlünk a halál.

A magyar egészségtudomány egyik legnagyobb alakját vesztette el benne, aki méltó és nemzetközileg is kimagasló egyénisége volt annak a higiénikus gárdának, amelyet a világ színe előtt Fodor, Liebermann, Rigler és Rózsahegyi képviseltek ... nagy laboratóriumi kutató és egyben nagy szociálhigiénikus is volt..."

*Fenyvessy Béla emlékelőadás (2004)

| Egészségtudomány 2004 ;48(4):251-269   Magyar Higiénikusok Társasága | Vámos, Á.

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Fővárosi Intézete, Budapest

2005-01-25 18:56:24
|
hirdetés