Az egészségügy kiválóságainak díjazása

2009 nyarán tragikus hirtelenséggel elhunyt Prof. Dr. Regöly-Mérei János orvos, sebész, gasztroenterológus, egyetemi tanár. Munkássága, szaktudása, szellemisége, erkölcsi és emberi hozzáállása páratlan és maradandó az orvostudományban. A Professzor Dr. Regöly-Mérei János Alapítvány amellett, hogy tisztelettel adózik emléke előtt, szeretett volna egy olyan szervezetet létrehozni, amely az orvostársadalom, sőt az egész egészségügyben dolgozók fáradhatatlan és lelkiismeretes munkáját ismeri el. Gyakorlatilag Magyarországon –ellentétben a zenészekkel, színészekkel, művészekkel, újságírókkal – alig akad olyan díj, elismerés, amely az egészségügyben dolgozókat jutalmazza. Mi ezen szeretnénk változtatni!

Létrehoztuk a Professzor Dr. Regöly-Mérei János Alapítványt

A Regöly Alapítvány Kuratóriuma kiírta az első pályázatát, orvos és orvostanhallgató kategóriákban. A pályázatok leadási határideje 2011. május 31.

Az első helyezett orvos 250 ezer forintot, az első helyezett orvostanhallgató pedig 150 ezer forintot kap. Emellett lehetőséget arra, hogy a legtekintélyesebb orvosi szaklapokban publikáljon. A pályázatokat hazánk elismert, nagy tekintélyű orvosprofesszorai bírálják el, szigorú kritériumok alapján.

További részletek a pályázatról és alapítványunkról a www.regolyalapitvany.hu honlapon olvasható. A pályamunkákat a kuratorium@regolyalapitvany.hu, valamint a szakmaibizottsag@regolyalapitvany.hu e-mail címre várjuk.

Regöly-Mérei Krisztina, az alapítvány képviselője
„Édesapám rendkívüli ember volt. Páratlan életművet hagyott maga mögött, annak ellenére, hogy csak 60 évet élt. Egyrészt az ő szellemiségét, tudását, emberségét, munkaszeretetét szerettük volna továbbvinni. Másrészt, szeretnénk az egészségügyben dolgozók emberfeletti munkájára felhívni a figyelmet és tudásukat erkölcsileg, anyagilag megbecsülni. Társadalmi szerepüket szeretnénk meghatározóbbá tenni, mert abszurd, hogy manapság már nem a valódi értékekre figyelünk… „

Az alapítvány kurátorai

Prof. Dr. Karádi István a Semmelweis Egyetem dékánja, klinikaigazgató, az MTA doktora
Prof. Dr. Papp Zoltán egyetemi tanár, az MTA doktora, a Maternity Magánklinika igazgatója, szülész-nőgyógyász, humán genetikus
Prof. Dr. Sándor József egyetemi tanár
Prof. Dr. Darvas Katalin a Semmelweis Egyetem Aneszteziológiai és Intenzív Terápia egyetemi tanára
Dr. Vörös Attila sebész, egyetemi docens
Dr. Telek Géza sebészeti oktató, főorvos
Regöly-Mérei Gábor közgazdász, az alapítvány névadójának fia

A szakmai bizottság elnöke

Prof. Dr. Ondrejka Pál egyetemi tanár, a Semmelweis Egyetem II. sz. Sebészeti Klinikájának igazgatója

Prof. Dr. Karádi István, kurátor
„Regöly-Mérei professzor azok közé a nagy formátumú orvosprofesszorok közé tartozott, akik az oktató és kutató orvosok hármas követelményrendszerének mindegyikében kiemelkedőt alkottak. Egész életében a betegeket magas szakmai színvonalon, határtalan empátiával gyógyította. Mindezek mellett a tanítványok tudásszintjének folyamatos emelését tartotta egyik fő feladatának, melynek elengedhetetlen feltétele volt az elmélyült, nemzetközi szintű kutatómunka. Számunkra ő mind szakmai, mind emberi vonatkozásban egy példakép volt.”

Prof. Dr. Papp Zoltán, kurátor
„Debrecenből kerültem a fővárosba 1990-ben, és a beilleszkedés nehézségein kiváló barátok segítettek át. Ezek közé tartozott János is, akivel a Semmelweis Egyetemen találkoztam először, és gyorsan felismerve egymás értékeit, beteg hozzátartozóinkat kölcsönösen egymáshoz irányítottuk. Köztudott, hogy egy orvos részéről egy másik orvos felé az a legnagyobb elismerés, ha vele operáltatja meg azt a beteget, aki számára kedves és fontos. Mi egymás számára ilyen orvosok voltunk, és visszaemlékezve az Általa gyógyított betegeimre, utólag is mondhatom, hogy mindig helyesen döntöttem, amikor az Ő segítségét kértem. „Exitus acta probat.” Az orvosi ténykedést a kimenetel igazolja. Betegei számára a gyógyulás számtalanszor megadatott, a sors kegyetlensége, hogy ezt Ő nem kaphatta meg. Korai távozása ellenére életműve maradandó, és tanulságul szolgálhat az ifjú nemzedék számára.”

Az Alapítvány fővédnökei

Vitray Tamás újságíró, televíziós személyiség
Dr. Kemény Dénes a férfi vízilabda válogatott szövetségi kapitánya
Hajdú B. István sportriporter
Dr. Borbély Zoltán a Legfőbb Ügyészség szóvivője

Hajdú B. István, fővédnök
„A gyógyítás mellett Regöly-Mérei professzor hitvallásának tekintette a fiatalok elméleti és gyakorlati oktatását is. Szívfájdalma volt, hogy a tehetséges pályakezdő orvosok és az egészségügy más területén dolgozók (kutatók, nővérek, stb.) légüres térben mozognak, szellemi tőkéjüket nem tudják kamatoztatni, anyagi megbecsülésük katasztrofális, hazai jövőképük szegényes. Ezért is azonosulok az alapítvány céljaival, mely a maga - most még szerény- eszközeivel igyekszik javítani ezen a helyzeten. Nem utolsó sorban János az apósom volt, aki többek között édesanyám életét is megmentette...”

Dr. Borbély Zoltán, fővédnök
„Számomra mindig is az orvosi volt a legszebb hivatás, eredetileg orvos is szerettem volna lenni. Olyan orvos azonban, mint amilyen János volt, biztos, hogy soha nem lettem volna. Ő volt az ultrahang-diagnosztika egyik hazai apostola, rendkívüli ember és rendkívüli orvos volt. Még az életénél is fontosabbnak tartotta orvosi hivatását. A szó szoros értelemben, az életét adta a gyógyításért. Ezt a felbecsülhetetlen „árat” igyekszik –ha csak képletesen is- „visszafizetni” az alapítvány, a jelen és a jövő tehetséges orvosainak erkölcsi és anyagi ösztönzésével. Dr. Regöly-Mérei Jánosra különösen igaz Ady Endre sora: Ifjú szívekben élek”.

A Regöly Alapítvány céljaival, már most több szakmai szervezet, kiadó, szakmai lap, médium azonosult. Célunk, hogy a jövőben, egyre több kategóriában (kutató, kutatócsoport, egyetemi tanár, stb.) tudjuk megbecsülésünket kifejezni.

Professzor Dr. Regöly-Mérei János Alapítvány
| orvos, orvostanhallgató, pályázat, Professzor Dr. Regöly-Mérei János Alapítvány
2010-12-06 12:38:28
hírdetés
hirdetés
hírdetés

Web Design & Development Prowebshop